กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธนวรรณ จันทร์สว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0914178460
อีเมล์ : tapo@tapo.ac.th

นางสาวอรพินท์ คำมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : tapotaram@tapo.ac.th