คณะผู้บริหาร

ธรรมศักดิ์ นิติธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 086-3841909
อีเมล์ : tapo@tapo.ac.th