ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับนักเรียน
คณะครูโรงเรียนวัดตโปทาราม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับนักเรียน จัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมซิตี้ศรีราชา ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและผู้ปกครองมีความเข้าใจในแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับนักเรียนและมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับนักเรียนในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2555,13:34   อ่าน 1636 ครั้ง