ภาพกิจกรรม
อบรมเิชิงปฏิบัติธรรมในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
คณะครูโรงเรียนวัดตโปทาราม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมรัตน ชลบุรี
วัตถุประสงค์ของการอบรมในโครงการนี้เพื่อพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน โดยต้องให้ความร่วมมือกันปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน 
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2555,13:01   อ่าน 1806 ครั้ง