ภาพกิจกรรม
ประชุมความร่วมมือการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดตโปทารามได้จัดประชุมความร่วมมือการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาตกลงร่วมกัน เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2555,12:51   อ่าน 1702 ครั้ง