ภาพกิจกรรม
ระดมทุนทรัพยากรเพื่อฟ้นฟูซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนวัดตโปทารามได้จัดพิธีมอบเงินเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซม อาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิ่งแวดล้อมใที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2555,12:38   อ่าน 1841 ครั้ง