ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดตโปทารามได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ให้นักเรียนมีึัความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นและจัดกิจกรรมเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ให้นักเรียนตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมเตรียมการรับมือป้องกันกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2555,14:08   อ่าน 3677 ครั้ง