ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)
โรงเรียนวัีดตโปทารามได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขั้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ภายในกิจกรรมมีการตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน และการประกวดวาดภาพ การจัดกิจกรรมนี้เพืิ่อเป็นการปลูกฝังเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,11:11   อ่าน 2944 ครั้ง