อาคารสถานที่
อาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

    ๑.  อาคารเรียนจำนวน    หลัง

    ๒.  อาคารประกอบจำนวน ๔ หลัง

    ๓.  ส้วม ๓ หลัง

            ๔.  สนามเด็กเล่น       สนาม

            ๕.  สนามฟุตบอล    สนาม     

            ๖.  สนามบาสเก็ตบอล ๑  สนาม 

            ๗.  สนามวอลเลย์บอล    สนาม